محصولات

 زبان بدن برای بهبود عکاسی 


زبان بدن در عکاسی پرتره
 از رایج ترین اشتباهاتی که عکاسان پرتره تازه کار مرتکب می شوند این است که آنقدر بر درست انجام دادن جنبه های تکنیکی تمرکز می کنند که مهم ترین ویژگی یک پرتره را کاملا فراموش می شود شخصی که در مقابل لنز دوربین ایستاده است.

دوربین و تکنیک شما مهم میباشد، اما حتی شما بهترین تکنیک دنیا را هم داشته باشید، ولی سوژه تان احساس راحتی نداشته باشد و معذب به نظر برسد، یک پرتره خوب بدست نمی آید.

راز این که به سوژه خود کمک کرده تا آرام و ریلکس باشد و در عکس ها خوب به نظر برسد، زبان بدن میباشدهم زبان بدن عکاس و هم زبان بدن شخص که سوژه عکاسی میباشد.

زبان بدن
زبان بدن نحوه برقراری ارتباط بدن با احساسات و نیاز میباشد. مطالعات نشان میدهد که ۹۲% از ارتباطات ما غیرکلامی میباشند، و کارشناسان همه به این نتیجه رسیده اند که ما به عنوان انسان اول بر آنچه دیده میشود و احساس می شود تکیه کرده، قبل از این که کلمات به زبان آورده شده را باور شود.

چرا این مسئله در عکاسی پرتره مهم میباشد؟ چون زبان بدن، زبان گفتاری ما در پرتره ها میباشد.

در عرض یک ثانیه بعد از دیدن یک عکس، یک قضاوت سریع در مورد شخص یا اشخاص در تصویر میشود، و چیزی که مغز برای این قضاوت بر آن متکی میباشد، زبان بدن اشخاص حاضر در عکس میباشد. نشانه های بزرگ مانند شانه های خمیده یا دست به سینه بودن واضح و بدیهی هستند،و نشانه های کوچک مانند یک لبخند ساختگی، دست های سفت و عصبی نگه داشته شده، لب های کمی به هم فشرده شده، یا چشم های نیمه باز  نیز هستند، که به طور غریزی به مغز ما می گویند آن فرد چه احساسی دارد. به علاوه، اگر این احساسات منفی باشند، می توانند پرتره شما را خراب کنند.

09123258426-66342591

 

09123258426-66342591

دسترسی سریع به فرم های نوین تعمیرات