اخبار و مقالات

 

 

 

خرید لنز دوربين

مجموعه نوين تعميرات دوربين در اين مقاله راهنمایی برای شما عزيزان براي راهنماي خريد لنز دوربين مي باشد. در ادامه به توضيح مي پردازيم کامل در این خصوص می پردازیم.لنز به استوانه اي گفته مي شود که داراي مجموعه اي از عدسي است. و نور را از خود رد کرده و به داخل دوربين مي فرستد. اين عمل سبب مي شود تصوير به شکل مشخص بر روي فيلم عکاسي يا دريافت کننده تصوير است. کيفيت عکس وابسته به لنز دوربين مي باشد. لنز بعضي از دوربين ها ارزان بوده و قابليت جدا شدن را ندارد.

کاربرد لنز در دوربين

ابتدا به تعريف انواع لنز دوربين مي پردازيم. به دليل اهميت لنز دوربين مجموعه نوين تعميرات دوربين با کارشناسان خبره آماده مشاوره به مشتريان عزيز مي باشد. دليل اهميت راهنماي خريد دوربين اين است که لنز تصويري را به وجود مي آورد که با کيفيت و زيبا باشد. اگر لنز ضعيف باشد انتظارات را برآورده نمي کند.

انواع لنز دوربين

عکاسان لنزها را به دو گروه لنزهاي زوم و لنز هاي فيکس تقسيم مي کنند. که لنزهاي زوم از فاصله کانوني متفاوت بوده و شامل عدسي هاي متفاوت مي باشد. لنزهاي فيکس برعکس لنزهاي زوم است. لنزهاي فيکس يکي از بهترين و پر طرفدارها بين لنز ها براي عکاسان مي باشد. عکاسان براين باورند که لنز بر کيفيت عکس تاثير دارد.
?-لنز نرمال: لنزي که از فاصله کانوني منساوي با قطر کادري که عکاس درزمان عکسبرداري است شامل مي گردد. عدسي هاي نرمال اکثرا نور کمتري را به سمت خود جذبمي نمايند و عکس هايي که به وسيله لنز نرمال گرفته مي شود ساده مي باشند.
?- لنز وايد انگل: لنزهاي وايد انگل از فاصله کانوني نرمالي برخوردار هستند و هنگامي که عکاس اقدام به کاهش فاصله کانوني مي کند با اين کار وسعت ديد خود را افزايش مي دهد. از جمله ويژگي هاي لنز وايد انگل فاصله ها را بيشتر از واقعيت نشان مي دهد.سبب آرام نشان دادن حرکات افقي و عمودي دوربين مي گردد. زماني که فاصله دوربين و سوژه کم باشد تصويري دفرمه را به تصوير مي کشد.
?- لنز تله فوتو
?- لنزهاي زوم
?- لنزهاي ماکرو
?- لنزهاي فيش آي (چشم ماهي)
مجموعه نوين تعميرات دوربين در زمينه تعمير انواع لنز و تعمير انواع دوربين و تعمیر دوربین فیلمبرداری فعاليت مي کند. مهمترين ويژگي مجموعه ما تعمير دوربين در کوتاهترين زمان است.